Báo cáo đánh giá quý 2 năm 2021

Hôm nay, tất cả nhân viên bán hàng đã thực hiện một báo cáo đánh giá cho quý hai.

07121526_00

 

Tại buổi họp, các nhân viên kinh doanh đã xem xét, phân tích công việc của mình trong quý vừa qua, mọi người trao đổi với nhau và chia sẻ những khó khăn gặp phải trong công việc, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để mọi người cùng học hỏi.

07121526_01

Thông qua cuộc họp báo cáo này, chúng tôi đã tìm ra những vấn đề mà công ty cần cải thiện và làm thế nào để nhân viên bán hàng có thể cải thiện hiệu suất tốt hơn.

07121526_07

Thông qua việc xem xét nội tâm liên tục, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hơn cho khách hàng của mình.


Thời gian đăng bài: Tháng 7-13-2021
-> ->