Chính sách bảo mật

Thông tin liên hệ (địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, v.v.) có được từ thông tin bạn gửi có thể được sử dụng để liên lạc với bạn khi cần thiết. Để phục vụ bạn tốt hơn, đôi khi chúng tôi có thể liên hệ với bạn về các sản phẩm, ưu đãi đặc biệt hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. tin rằng bạn sẽ tìm thấy giá trị.

Nếu bạn không muốn có tên trong danh sách tiếp thị của Taizhou Enks Auto Parts Co., Ltd., chỉ cần cho chúng tôi biết khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Taizhou Enks Auto Parts Co., Ltd. sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào để sử dụng trong tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào liên quan đến thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau:

E-mail:leo@woodbellwheel.com